0
Twój koszyk jest pusty.

Uszczelnianie - szlamowanie kominów
 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na uszczelnienie kanałów wentylacyjnych i dymowych jest szlamowanie komina przy wykorzystaniu silikatowej masy SKD. Tworzywo to jest odporne na działanie wysokiej temperatury oraz ścieranie.

 

Przed rozpoczęciem całego procesu, niezbędne jest usunięcie z wnętrza większych zanieczyszczeń, takich jak resztki cegieł, gruz, sadza czy elementy zaprawy. Szlamowanie komina koniecznie trzeba wykonywać poprzez odspajanie (frezowanie) z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń. Przeprowadza się również ręczne czyszczenie za pomocą szczotek, jak również kontrolowane wypalanie sadzy. Należy pamiętać, że te czynności może wykonywać wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Kiedy proces czyszczenia zostanie zakończony konieczne jest przeprowadzenie kontroli przekroju opuszczając próbnik, którego celem jest zlokalizowanie ewentualnych zwężeń. Jeśli takie zwężenia zostaną wykryte podlegają dalszej korekcie.

 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac renowacyjnych otwory kominowe (wraz z przyłączem spalin i wyczystką) muszą zostać odpowiednio zabezpieczone przed wypłynięciem masy na zewnątrz. Następnie całą konstrukcję należy zwilżyć za pomocą czystej wody, nanoszonej za pomocą gąbki umieszczanej pomiędzy gumowymi płytkami. Cały proces polega na podnoszeniu jej od wyczystki przewodu kominowego do góry, za pomocą ręcznej windy linowej. W trakcie podnoszenia od strony wylotu konieczne jest stałe uzupełnianie masy uszczelniającej.

 

Szybkość podnoszenia zależna jest od przekroju oraz struktury (szorstkości) danego przewodu kominowego. W zależności od stopnia zużycia kanału proces ten może być powtarzany kilkakrotnie. Uszczelnianie komina powinno być wykonywane w temperaturze powyżej 3°C. Cały system może być oddany do użytku po ok. 24 godzinach, jednak ostateczny czas zależy od temperatury otoczenia.

 

Masa uszczelniająca SKD wykorzystywana jest do renowacji przewodów kominowych, które odprowadzają spaliny z urządzeń grzewczych na paliwo stałe w zakresie temperatur od 200°C do 500°C, a także kanałów wentylacyjnych z betonu lub cegły.

 

Jesteśmy w stanie przeprowadzić szlamowanie komina w każdym przewodzie, zwłaszcza tam gdzie nie ma możliwości lub bardzo trudne jest włożenie wkładu. Wykorzystanie tej metody nie prowadzi do zmniejszania średnicy konstrukcji, a po wyschnięciu masy tworzy powierzchnię twardą jak skała. Szacuje się, że doszczelnianie na mokro jest o ok. 1/3 tańsze niż zastosowanie wkładu ze stali.

Nowość Wprowadzamy nowa metode uszczelniania kominow FuranFlex zobacz zakładke kominy elastyczne